VANDRUNICK respecteert uw privacy en zet zich in voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn nodig om met u te kunnen communiceren, een product te kunnen kopen en om u de producten te kunnen toesturen. Wij zullen deze gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Uw privacy is voor ons van het grootste belang. Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om en beschermen deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).