Welkom bij de privacyverklaring van VANDRUNICK V.O.F. (“VANDRUNICK”). VANDRUNICK respecteert uw privacy en zet zich in voor de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leest u hoe wij voor uw persoonlijke gegevens zorgen wanneer u onze website bezoekt (ongeacht waar u deze bezoekt), vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Gebruik ook de woordenlijst om de betekenis van sommige termen te begrijpen die in deze privacyverklaring worden gebruikt.

Belangrijke informatie en wie we zijn
Deze privacyverklaring is bedoeld om u informatie te geven over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken door uw gebruik van deze website, inclusief alle gegevens die u via deze website verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of een product koopt.

Deze website is niet bedoeld voor kinderen en we verzamelen niet bewust gegevens over kinderen. Het is belangrijk dat u deze privacyverklaring leest, zodat u volledig op de hoogte bent van hoe en waarom wij uw (persoons)gegevens gebruiken. Deze privacyverklaring is een aanvulling op de andere kennisgevingen en is niet bedoeld om deze terzijde te schuiven.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, inclusief verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, neem dan contact met ons op: e-mailadres: webshop@vandrunick.com

U heeft te allen tijde het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). We zouden het echter op prijs stellen als we uw zorgen kunnen behandelen voordat u de AP benadert, dus neem in eerste instantie contact met ons op.

Als u uw persoonlijke gegevens wilt bijwerken of verwijderen, kunt u altijd alle persoonlijke gegevens op de pagina “Mijn account” wijzigen en verwijderen. Als je liever niet hebt dat wij je een e-mail sturen om je te informeren over onze evenementen, nieuwe items of aanbiedingen, dan kun je je op elk moment uitschrijven voor onze nieuwsbrief. Als u vragen heeft over uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op.

Wijzigingen in de privacyverklaring en uw plicht om ons op de hoogte te stellen van wijzigingen
Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren juist en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonsgegevens wijzigen tijdens uw relatie met ons.

Koppelingen van derden
Deze website kan links bevatten naar websites van derden, plug-ins en applicaties. Door op die links te klikken of deze verbindingen mogelijk te maken, kunnen derden mogelijk gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen of hun beleid. Wanneer u onze website verlaat, raden we u aan de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

De gegevens die we over u verzamelen
Persoonlijke gegevens of persoonlijke informatie, betekent alle informatie over een persoon op basis waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd. Het bevat geen gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens). Wij kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen die wij als volgt hebben gegroepeerd:

 • Identiteitsgegevens omvatten: voornaam, meisjesnaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatie, titel, geboortedatum en geslacht.
 • Contactgegevens omvatten: factuuradres, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummers.
 • Financiële gegevens omvatten bankrekening- en betaalkaartgegevens. Wij als bedrijf slaan geen financiële gegevens op van onze klanten en opdrachtgevers. We verwerken via externe betalingsgateways, Ideal en PayPal.
 • Technische gegevens omvatten internetprotocol (IP) adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website.
 • Profielgegevens omvatten uw gebruikersnaam en wachtwoord, door u gedane aankopen of bestellingen, uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op enquêtes.
 • Gebruiksgegevens bevatten informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt.
 • Marketing- en communicatiegegevens omvatten uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons en uw communicatievoorkeuren.

Wij verzamelen geen bijzondere speciale persoonsgegevens van u (dit omvat details over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). Wij verzamelen ook geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

Hoe worden uw persoonlijke gegevens verzameld?
We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, onder meer door:

 • Directe interacties. U kunt ons uw Identiteit en Contactgegevens verstrekken door het invullen van formulieren of door met ons per post te corresponderen, per telefoon, e-mail of anderszins. Dit omvat persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u: onze producten of diensten aanvraagt, een account aanmaakt op onze website; u zich abonneren op onze service of publicaties; vragen om marketing naar u te sturen; meedoen aan een prijsvraag, actie of enquête; als u ons feedback geeft of mee doet aan een wedstrijd.
 • Geautomatiseerde technologieën of interacties. Als je interactie hebt met onze website, kunnen wij automatisch technische gegevens over uw apparatuur, browse-acties en patronen verzamelen. Wij verzamelen deze persoonlijke gegevens door cookies en andere vergelijkbare technologieën te gebruiken. We kunnen ook technische gegevens over u ontvangen als u andere websites bezoekt die onze cookies gebruiken.
 • Derden of openbaar beschikbare bronnen. Wij kunnen persoonlijke gegevens over u ontvangen van verschillende derden en openbare bronnen, zoals hieronder uiteengezet.
 • Technische gegevens van de volgende partijen:
 1. analyseproviders zoals Google, gevestigd binnen en buiten de EU;
 2. advertentienetwerken zoals Facebook, Instagram en Pinterest binnen en buiten de EU;
 3. Contact-, Financiële- en Transactiegegevens van aanbieders van technische, betaal- en bezorgdiensten zoals Ideal, PayPal;
 4. Identiteits- en contactgegevens uit openbaar beschikbare bronnen.

Hoe gebruiken wij uw persoonlijke gegevens
Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken als de wet ons dat toestaat. Meestal gebruiken wij uw persoonlijke gegevens in de volgende situaties:

Als wij het contract moeten uitvoeren dat wij op het punt staan ​​met u te sluiten of met u zijn aangegaan.

Als het noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten niet prevaleren boven die belangen.

Als wij moeten voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting.

Over het algemeen vertrouwen wij niet op toestemming als rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens, behalve met betrekking tot het verzenden van direct marketingcommunicatie van derden naar u via e-mail of sms. U hebt het recht om uw toestemming voor marketing op elk moment in te trekken door contact met ons op te nemen.

Voor welke doeleinden zullen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken
We hebben hieronder een beschrijving gegeven van de wijzen waarop wij van plan zijn uw persoonlijke gegevens te gebruiken.

Om u als nieuwe klant te registreren, om onze relatie met u te beheren, waaronder: U informeren over wijzigingen in onze voorwaarden of ons privacybeleid, u vragen een beoordeling achter te laten of een enquête in te vullen, profiel, marketing en communicatie. Voor de uitvoering van een contract met u, noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting en noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen.

Om u in staat te stellen deel te nemen aan een prijstrekking, wedstrijd of om een enquête in te vullen.

Om ons bedrijf en deze website te beheren en te beschermen, inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens voor het runnen van ons bedrijf, levering van administratie- en IT-diensten, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en in de context van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering.

Om relevante website-inhoud en advertenties aan u te verstrekken en de effectiviteit van de advertenties die wij u aanbieden te meten of te begrijpen.

Om data-analyse te gebruiken om onze website, producten/diensten, marketing, klantrelaties en ervaringen te verbeteren om onze website up-to-date en relevant te houden, om ons bedrijf te ontwikkelen en om informatie te verkrijgen voor onze marketingstrategie.

Om u suggesties en aanbevelingen te doen over goederen of diensten die voor u interessant kunnen zijn om onze producten/diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien.

Wij streven ernaar om u keuzes te bieden met betrekking tot het gebruik van bepaalde persoonlijke gegevens, met name op het gebied van marketing en reclame.

Promotionele aanbiedingen van ons
Wij kunnen uw identiteits-, contact-, technische-, gebruiks- en profielgegevens gebruiken om een ​​beeld te vormen van wat wij denken dat u wilt of nodig heeft, of wat voor u van belang kan zijn. Zo bepalen wij welke producten, diensten en aanbiedingen voor u relevant kunnen zijn (dit noemen we marketing).

U ontvangt marketingcommunicatie van ons als u informatie bij ons hebt opgevraagd of goederen of diensten bij ons hebt gekocht en als u ons uw gegevens heeft verstrekt toen u deelnam aan een wedstrijd of zich registreerde voor een promotie en u zich in beide gevallen niet hebt afgemeld om die marketing te ontvangen.

Marketing door derden
We zullen uw uitdrukkelijke opt-in toestemming vragen, voordat we uw persoonlijke gegevens delen met een bedrijf buiten VANDRUNICK voor marketingdoeleinden.

Afmelden
U kunt ons of derden te allen tijde vragen om u geen marketingberichten meer te sturen door in te loggen op de website en relevante vakjes aan of uit te vinken om uw marketingvoorkeuren aan te passen of door de opt-out-links te volgen op een marketingbericht dat u wordt toegestuurd of door contact op te nemen met ons tijdens kantooruren.

Cookies
U kunt uw browser zo instellen dat alle of sommige browsercookies worden geweigerd, of dat u wordt gewaarschuwd wanneer websites cookies plaatsen of openen. Als u cookies uitschakelt of weigert, houd er dan rekening mee dat sommige delen van deze website ontoegankelijk kunnen worden of niet goed kunnen functioneren.

Verandering van doel
Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, tenzij wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij ze om een ​​andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als u uitleg wilt over hoe de verwerking voor het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, neem dan contact met ons op.

Als we uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doel, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en zullen wij de wettelijke basis uitleggen.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens
Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten delen met de hieronder genoemde partijen voor de hierboven beschreven doeleinden.

 • Interne derden zoals uiteengezet in de verklarende woordenlijst
 • Externe derden zoals uiteengezet in de verklarende woordenlijst
 • Specifieke derden staan ​​vermeld in de Begrippenlijst onder SPECIFIEKE DERDEN.

Derde partijen aan wie wij kunnen kiezen om delen van ons bedrijf of onze activa te verkopen, over te dragen of samen te voegen. Als alternatief kunnen wij proberen andere bedrijven over te nemen of ermee te fuseren. Als er iets verandert in ons bedrijf, mogen de nieuwe eigenaren uw persoonlijke gegevens op dezelfde manier gebruiken als uiteengezet in deze privacyverklaring.

Wij eisen van alle derde partijen dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. Wij staan ​​onze externe dienstverleners niet toe om uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken en staan ​​hen alleen toe om uw persoonlijke gegevens voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies te verwerken.

Internationale overboekingen
Wij geven uw persoonsgegevens niet door buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Dataveiligheid
Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, gebruikt of op ongeoorloofde wijze geopend, gewijzigd of openbaar gemaakt worden. Bovendien beperken wij de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die werknemers, agenten, aannemers en andere derde partijen die een zakelijke behoefte hebben om hiervan op de hoogte te zijn. Zij verwerken uw persoonsgegevens alleen in onze opdracht en hebben een geheimhoudingsplicht.

Wij hebben procedures ingevoerd om elke vermoedelijke inbreuk op persoonsgegevens aan te pakken en zullen u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte stellen van een inbreuk waar wij wettelijk verplicht zijn dit te doen.

Dataretentie
Hoe lang gebruiken jullie mijn persoonsgegevens? Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij kunnen deze doeleinden bereiken met andere middelen en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Uw wettelijke rechten
Onder bepaalde omstandigheden hebt u rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. U kunt:

 • toegang vragen tot uw persoonsgegevens.
 • vragen om correctie van uw persoonsgegevens.
 • verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens.
 • bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens.
 • verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • uw toestemming intrekken.

Als u een van de hierboven beschreven rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.

Wat wij mogelijk van u nodig hebben
Het is mogelijk dat wij u om specifieke informatie moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die geen recht hebben om deze te ontvangen. Wij kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om onze reactie te versnellen.

Termijn om te reageren
Wij proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Af en toe kan het langer dan een maand duren als uw verzoek bijzonder ingewikkeld is of als u meerdere verzoeken heeft gedaan. In dat geval zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en u op de hoogte houden.

Woordenlijst

RECHTSGRONDSLAG
Gerechtvaardigd belang betekent het belang van ons bedrijf bij het uitvoeren en beheren van ons bedrijf om ons in staat te stellen u de beste service/product en de beste en veiligste ervaring te bieden. Wij zorgen ervoor dat wij alle mogelijke gevolgen voor u (zowel positief als negatief) en uw rechten in overweging nemen en afwegen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken voor onze legitieme belangen. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen worden overschaduwd door de impact op u (tenzij wij uw toestemming hebben of anderszins wettelijk verplicht of toegestaan ​​zijn). U kunt meer informatie verkrijgen over hoe wij onze gerechtvaardigde belangen beoordelen ten opzichte van mogelijke gevolgen voor u met betrekking tot specifieke activiteiten door contact met ons op te nemen. Uitvoering van het contract betekent het verwerken van uw gegevens wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een contract waarbij u een partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen alvorens een dergelijk contract aan te gaan.

Voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting betekent het verwerken van uw persoonsgegevens wanneer dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting waaraan wij zijn onderworpen.

DERDEN
Externe derden

 • Dienstverleners [optredend als verwerkers] gevestigd in NL die IT- en systeembeheerdiensten leveren.
 • Professionele adviseurs die optreden als verwerkers, waaronder advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars gevestigd in NL die [advies-, bank-, juridische, verzekerings- en boekhouddiensten] verlenen.
 • Belastingdienst, Nederlandse belastingdienst, toezichthouders en andere in Nederland gevestigde autoriteiten [optredend als verwerkers of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken] die in bepaalde omstandigheden rapportage van verwerkingsactiviteiten vereisen.

UW WETTELIJKE RECHTEN
U heeft het recht om:

Toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens (algemeen bekend als een “toegangsverzoek van een betrokkene”). Dit stelt u in staat om een ​​kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben en om te controleren of wij deze rechtmatig verwerken.

Verzoek om correctie van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren. Hierdoor kunt u eventuele onvolledige of onjuiste gegevens die wij over u hebben laten corrigeren, hoewel wij mogelijk de juistheid van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt, moeten verifiëren.

Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen om persoonsgegevens te verwijderen of te verwijderen als er geen goede reden is om deze verder te verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer u met succes gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking (zie hieronder), waar wij uw informatie mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of waar wij verplicht zijn uw persoonsgegevens te wissen om te voldoen aan de lokale wetgeving. Houd er echter rekening mee dat wij mogelijk niet altijd kunnen voldoen aan uw verzoek tot verwijdering om specifieke juridische redenen die u, indien van toepassing, op het moment van uw verzoek zullen worden meegedeeld.

Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij vertrouwen op een gerechtvaardigd belang (of dat van een derde partij) en er is iets in uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond, omdat u vindt dat dit van invloed is op uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht om bezwaar te maken wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor directmarketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen wij aantonen dat wij dwingende gerechtvaardigde belangen hebben om uw informatie te verwerken die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.

Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt u ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten in de volgende situaties: (a) als u wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen; (b) wanneer ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat wij deze wissen; (c) wanneer u ons nodig heeft om de gegevens te bewaren, zelfs als wij ze niet langer nodig hebben omdat u ze nodig heeft om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (d) u ​​hebt bezwaar gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar wij moeten verifiëren of wij doorslaggevende legitieme redenen hebben om deze te gebruiken.

Verzoek tot overdracht van uw persoonsgegevens aan u of aan een derde partij. Wij zullen u, of een door u gekozen derde partij, uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machineleesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons aanvankelijk toestemming hebt gegeven om deze te gebruiken of waar wij de informatie hebben gebruikt om een ​​contract met u uit te voeren.

Toestemming op elk moment intrekken wanneer we afhankelijk zijn van toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking die is uitgevoerd voordat u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat wij u bepaalde producten of diensten niet kunnen leveren. Als dit het geval is, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen op het moment dat u uw toestemming intrekt.